Gemlik KHK ile taşınacak

Bursa’nın Gemlik ilçesinin daha sağlam zemine sahip olan üst kesimlerine doğru taşınılmasına karar verildi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinin deprem tehlikesi altında  bulunması ve ilçe sakinlerinin mevcut yerleşim yerlerinden nakledilmesi  zorunluluğu nedeniyle, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir  yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden,  Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca  belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılacak. Ayrıca tapuda da Hazine adına resen tescil edilecek bu alanlar Çevre  ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçecek.

Söz konusu alanlara ilişkin, 3402 sayılı Kadastro Kanununun kadastrosu  yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü  de uygulanmayacak.

Orman Genel Müdürlüğünce bu alanların tespiti amacıyla yeterli sayıda  orman kadastro komisyonu görevlendirilecek. Bu tespit sırasında ise ilan süresi  bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar da  Bakanlar Kurulunca belirlenecek. Bu kapsamda orman sınırları dışına çıkarılan alan kadar Hazine  taşınmazı da orman olarak tesis edilmek üzere Maliye Bakanlığınca Orman Genel  Müdürlüğüne tahsis edilecek.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde deprem tehlikesi altında bulunanlardan  nakline ve yerleştirilmesine karar verilenlerin iskanına ilişkin iş ve işlemler  ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here