İmar Planları’nda Merak Edilen 2 Terim: 1/1000 ve 1/5000

İstanbul İmar Yönetmeliği

1/1000 uygulama imar planı nedir? 1/5000 ölçekli nazım imar planı nedir?

İmar planı adını sıkça duyduğumuz terimlerin başında geliyor. İmar planı ikiye ayrılıyor.

1.    1/1000 ölçekli uygulama imar planı
2.    1/5000 ölçekli nazım imar planı

Bu haberimizde 1/1000 uygulama imar planı nedir sorusuna yanıt vereceğiz.

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NEDİR?
1/1000 ölçekli uygulama imar planı, onaylı halihazır haritalar üzerinde varsa kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını   düzenini,  yoğunluğunu ve uygulama etaplarını, esaslarını ve diğer tüm bilgileri detayları ile gösteren plana deniliyor.

Uygulama imar planı bir diğer değişle ise söz konusu yerleşim alanının gelecekte sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan alacakları yerleşim birimlerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan uygulamaya yönelik bir plandır.

Uygulama imar planı tek aşamada yapılabileceği gibi etaplar halinde de gerçekleştirilebilir. Fakat bunun için etapların sınırları nazım imar planında gösterilmesi gerekiyor.

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI NEDİR?
1/5000 ölçekli nazım imar planı ise 1/1000 ölçekli uygulama imar planına bir ön hazırlık diyebiliriz. Onaylanmış halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları gösteren, 1/2000 ya da 1/5000 ölçekte hazırlanan plandır.

Bir bölgenin 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmadan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılamaz. Öncelikle nazım imar planı çıkar daha sonra uygulama imar planı. Nazım imar planları 1/2000 ya da 1/5000 ölçeğinde yapılıp belediye meclisince onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Büyükşehir Belediyesi bölgesine giren yerlerde nazım plan yapma yetkisi Büyükşehir belediyesine aittir. Belde belediyelerinin nazım plan yapma yetkisi vardır.

NAZIM İMAR PLANI YAPIM SÜRECİ
1.    Plan yapılacak alanın belirlenmesi
2.    Plan verilerinin toplanması
3.    Analiz ve sentez çalışmaları
4.    Plan kararlarının verilmesi
5.    Planın çizilmesi ve raporunun hazırlanması
6.    Mecliste görüşülmesi ve onaylanması
-Plan resmi yazı ile meclise gönderilir.
-Mecliste onaylanır.
-Onaylanan plan ilgili birime gönderilir.
-İlgili birim planda gerekli düzeltmeleri yapar ve yedi takım çoğaltıp başkan’a onaylatılır.
-Dağıtım yapılır.
-Plan harita müdürlüğü tarafından askıya çıkarılır.
-Askı süresince yapılan itirazlar değerlendirilir.
-Değerlendirmeler meclise iletilir.
-Meclisin vereceği karar doğrultusunda gerekli işlemler yapılır.

Tüm aşamalardan sonra nazım imar planı onaylanıyor ve sonra 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanıyor. 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılmadan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılamaz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz