Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Planları Durduruldu!

Okmeydanı’nı Paris’in ünlü caddesi Şanzelize’ye dönüştürmek için hazırlanan kentsel dönüşüm planları bir kez daha yargıya takıldı. İstanbul 12. İdare Mahkemesi, şehircilik ilkelerine, plan yapım ve yönetmeliklerine uygun olmadığı için imar planlarının yürütmesini durdurdu.

Beyoğlu’nda 90 bin kişinin yaşadığı Okmeydanı için hazırlanan ve 2012’den beri gündemde olan imar planları bugüne dek bir çok kez mahkemelerce iptal edildi. En son karar da İstanbul 12. İdare Mahkemesi tarafından CHP’nin açtığı dava üzerine 27 Aralık 2017’de alındı. Daha önce mahkemelerin mevcut mahalle dokusu hiç dikkate alınmadan yapıldığı için iptal ettiği “1/5000 Beyoğlu-Şişli ilçeleri Okmeydanı Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” yeniden hazırlanarak 18 Mart 2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edilmişti. Bu üst ölçekli plana göre hazırlanan alt ölçekli 1/1000’lik uygulama imar planı da 30 Ocak 2017’de tarihinde Beyoğlu Belediye Başkanlığınca onandı.

2 DAVA AÇILDI

CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, meclis üyeleri Hakkı Sağlam, Hüseyin Sağ, İsa Öztürk, İsmail Söylemez ve Özgür Aydın her iki planın da yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile iki ayrı dava açtı. İstanbul 12. İdare Mahkemesi her iki dosyayı da aynı gün karara bağladı.

ÜST ÖLÇEKLİ PLAN ŞEHİRCİLİK İLKELERİ UYGUN BULUNMADI

Mahkeme, üst ölçekli 1/5 binlik planın yürütmesini, bilirkişi raporunu esas alarak Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile belirlenen koruma esaslarına şehircilik ilkelerine, plan yapım ve yönetmeliklerine uygun olmadığı için 27 Aralık 2017 tarihinde oy birliği ile durdurdu.

ALT ÖLÇEKLİ PLANIN DAYANAĞI KALMADI

Mahkeme alt ölçekli 1/1000’lik uygulama imar planı için aldığı kararda da üst ölçekli planın yürütmesinin durdurulmasına atıf yaptı. İptali istenen alt ölçekli uygulama imar planının dayanağı niteliğindeki üst ölçekli planının yürütmesi durdurulduğundan dayanağı kalmayan dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadı. İstanbul 12. İdare Mahkemesi, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 27 Aralık 2017 tarihinde oybirliği ile alt ölçekli planın da yürütmesini durdurdu.

BİLİRKİŞİ RAPORU: YETERLİ KONUT ALANI YOK

Mahkemenin kararına esas alınan bilirkişi raporunda planlar ilgili çarpıcı tespitler yapıldı. Raporda plan ile konut alanının nüfusa etki edecek düzeyde azaltıldığı ticaret fonksiyonunun arttığı tespit edildi. Plan genelinde ticaret kullanım yüzdesinin arttırılmış olmasının tarihi kentsel yerleşim alanını trafik baskısı altında bırakabileceğine dikkat çekildi.

MAHALLE KÜLTÜRÜ İÇİN DÜZENLEME YOK

Mahalle kültürü ve sosyal dokunun yaşatılması için emsal, maksimum kat yükseklikleri, parsel büyüklüğü, ifraz ve tevhit gibi yapılaşma koşullarına ait plan bütününde düzenleme yapılmadığı ifade edildi.

MEZARLIKLAR YEŞİL ALAN OLDU

Toplam planlama alanının yüzde 40.7’sinin sosyal donatı ve yeşil alan olarak ayrıldığı ancak plan bütününde özellikle yeşil alanın yetersiz olduğunun altı çizilerek tarihi sit alanları ile mezarlıkların plan genelindeki açık ve yeşil alanlar olarak gösterildiği tespit edildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz