Tarım Arazisi Kiralaması Düzenlemesi

arsa
İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Çatalca İlçesi'nin Muratbey Mahallesi'nde yer alan 2 tarla ihale ile satılıyor.

Hazineye ait tarım arazileri 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek.

İmar planında tarımsal amaca ayrılan veya imar izni bulunmayan Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiralanması ve satışına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yürürlüğe giren tebliğe göre Hazine’ye ait tarım arazileri hak sahiplerinin talepleri dikkate alınmak suretiyle 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek.

Hazine’ye ait tarım arazilerinin kiraya verilmesinde geçici teminat alınmayacak.

Aranan şartlar

Başvurularda hak sahibi sayılmak için hazineye ait tarım arazilerini 31 Aralık 2017’den önce en az 3 yıl süreyle tarımsal amaçla kullandığı İdarece belirlenmiş olma, başvuru tarihi itibarıyla kullanımın halen devam etme ve 19 Kasım’a kadar başvuruda bulunmuş olma şartları aranacak.

Kira bedelleri nasıl belirlenecek?

Kiralamalarda ilk yıl kira bedeli cari yılda bedel tespit komisyonunca tespit ve takdir edilen ecrimisil bedeli varsa bu bedelin yarısı, cari yıl ecrimisil bedeli yoksa arazinin yakınında emsal olabilecek nitelikteki taşınmaza ait cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı olarak belirlenecek.

Kiralamalarda özel hükümler

Kiraya verilen arazilerinin tarımsal amaçla kullanılması zorunlu olacak. Amaç dışı kullanımın tespit edilmesi halinde tebligat yapmaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecek.

Kira sözleşmeleri devredilemeyecek ve bu sözleşmelere ortak alınamayacak. Kiracının şirket olması halinde hisse devirleri hariç kiraya verilen yeri genişletemeyecek, değiştiremeyecek ve amacı dışında kullanamayacak.

Tebliğ kapsamında on yıl süreyle sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılan Hazineye ait tarım arazileri talep edilmesi halinde kiracılarına doğrudan satılabilecek.

Kaynak: AA

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here