Topkapı Sarayı’nda İmar İptali

Topkapı Sarayı bahçesini çevreleyen sur duvarları için sit derecesinin aynen korunmasına karar verildi.

Topkapı Sarayı’nı imara açmak anlamına gelen karar, Koruma Yüksek Kurulu’nca iptal edildi.

Kurul, Topkapı Sarayı bahçesini çevreleyen sur duvarları için sit derecesinin aynen korunmasına karar verdi.

Fatih Belediyesi, Topkapı Sarayı’nın sit derecesini düşürmek için İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvuru yapmış, 15 Eylül 2017’de 4 Numaralı Koruma Kurulu’nda alınan bir kararla Topkapı Saray’ında inşaat yapılabilmesinin önü açılmıştı.

2863 Sayılı Kültür Varlıkları Koruma Yasası’na göre 1. derece arkeolojik sitlerde yapılaşma tamamen yasakken, 3. derece arkeolojik sit alanlarında müze denetimli inşaat izni veriliyor.

Ankara’da toplanan Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu yeni bir karar aldı. ‘Sur-u Sultani yani Topkapı Sarayı bahçesini çevreleyen sur duvarları içinin sit derecesinin aynen korunmasına ve sadece eskiden var olan saray ve kasırların ihyasına izin verildi.

Kaynak: Hürriyet

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here