Veraset ve İntikal Vergisi Ödemeleri İçin Son Günler

kira gelir vergisi hesaplama

Veraset ve intikal vergisi için ilk taksit ödemeleri bu ay itibariyle başladı. Mirasçıları yakından ilgilendiren vergi için ödemelerin ay sonuna kadar yapılması gerekiyor.

Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla ya da ivazsız olarak herhangi bir şekilde bir kişiden diğer kişiye intikal etmesiyle miras vergisinin ödenmesi gerekiyor. Ayrıca malların karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde de yine veraset ve intikal vergisi ödeniyor.

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödeme yapılıyor. Mirasçılar, vergi borcunu belli bir süre için, senede iki eşit taksit halinde ödeme yapıyor.

Son ay

Veraset ve intikal vergisi 1. taksit ödemeleri 1 Mayıs’ta başladı ve 31 Mayıs’a kadar devam edecek. Veraset ve intikal vergisinin 2. taksit ödemeleri ise 1 Kasım ile 30 Kasım arasında yapılacak.

İstisna tutarları şu şekilde:

– Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL),

– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL,

– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL,

Taksit hesaplama

Miras vergisi, Veraset ve İntikal Vergi Dairelerine ödeniyor. Verginin beyannameleri ise taşınmazların bağlı olduğu belediyeye veriliyor. Veraset yoluyla veya ivazsız olarak hazırlanan intikallerde veraset ve intikal vergisi hesaplaması şu şekilde:

 

Örnek hesaplama:

Kişi 2019 yılında iki çocuğuna 400.000’er TL bağışlamıştır. Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanacağından kendisine bağış yapılan çocuklardan her biri için hesaplanacak vergi şu şekilde olur;

2019 yılı istisna tutarı 5.760 TL’dir. Matrah 400.000 – 5.760 = 394.240 TL’dir. Matrah artan orana tabi tutulduğunda, ödenecek vergi şu şekilde hesaplanacaktır:

290.000 X yüzde 5 (Normal oran yüzde 10)= 14.500 TL

104.240 X yüzde 7,5 (Normal oran yüzde 15) = 7,818 TL

14.500 + 7.818 = 22.318, TL olup, bu tutar verginin tahakkukundan itibaren 3 yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir. İlk taksit 3.719,66 TL olarak ödenecektir. Kendisine bağış yapılan diğer çocuk da aynı tutarda vergi ödeyecektir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here